Trädgård à la Rosenholm

Märtas 10 bästa odlingsråd

  1. Jorden ska vara väldränerad och mullrik. Använd grov sand och komposterad hästgödsel.
  2. Med upphöjda rabatter tjänar man minst en odlingszon, växterna startar fortare och kommer närmare ögonhöjd.
  3. Varje parti ska vara fint hela säsongen, kombinera bladens färger och former. Se också till att det finns blomning från tidig vår till höst.
  4. Inte bara färgharmoni, kontraster är viktiga annars blir det för snällt.
  5. Repetera samma bladfärger, inte nödvändigtvis samma växt, det håller ihop trädgården.
  6. Alla växter vill bli sedda, se till att inte vissa dominerar.
  7. Plantera tätt, det blir snyggt, mindre ogräs och fukten bevaras.
  8. Våga ändra och ta bort när det inte är bra, tänk nytt.
  9. Anpassa ambitionerna efter tiden, man ska unna sig att må bra. Ogräs får finnas.
  10. Måna om växterna, ge dem kärlek så trivs de.

Tillbaka