Trädgård à la Rosenholm

Los Patios de Córdoba

Patios del Alcázar Viejo,San Basilio 14

Patios del Alcázar Viejo,San Basilio 14

Staden Córdoba i södra Spanien brukar anses som Europas varmaste. Den präglas av sitt moriska arv, morerna var alltså det muslimska rike som styrde över stora delar av Spanien under nästan 500 år. År 711 räknas som erövringsåret. Några årtionden senare hade de redan nått Pyrenéerna där de stoppades av frankerna. Sedan trycktes de tillbaka mot Afrika sakta men säkert tills de 1492 tvingades lämna också staden Granada, den sista utposten. Men tro inte att det var bara ett religionernas krig, då som nu handlade det mest om allianser mellan maktfullkomliga individer. Stora delar av den moriska tiden styrdes förresten hela spanska kalifatet från just Córdoba, en stad som i storlek, pompa och makt var likvärdig med till och med Bagdad.

Patios del Alcázar Viejo, Postrera 28

Patios del Alcázar Viejo, Postrera 28

Les patios de Viana, Patio des colonnes

Les patios de Viana, Patio des colonnes

Det här var, en för tiden högstående, och relativt tolerant, kultur. Spåren av morerna är fullständigt tydliga, den stora och fantastiska katedralen Mezquita är från början en moské, den tredje största genom historien. Gatustrukturen är typiskt nordafrikansk med oändliga gränder som irrar hit och dit. I husen finns innergårdar, stora och små, vilket är ett arv också från romarrikets tid. Och nu kommer vi till det som har med trädgårdar att göra. Som en del i att överleva sommarens hetta har de av tradition gjorts prydligt gröna med hjälp av i huvudsak krukade växter. Vatten är en viktig beståndsdel, som reducerar värmens plågor både fysiskt och psykiskt.

Les patios de Viana, Patio d'accueil

Les patios de Viana, Patio d’accueil

Les patios de Viana, Patio de grilles

Les patios de Viana, Patio de grilles

I maj varje år har de en festival, la Fiesta de los Patios de Córdoba, som sträcker sig över minst en vecka där personer visar upp sina privat patios, som innergårdarna här benämns. Men även andra delar av året finns massor av patios att titta på, dels storskaligt som i Palacio Museo de Viana såväl som i mindre skala som i Los Patios del Alcázar Viejo, där man mot en handfull euro får se ett gäng intressanta, privata patios. Plus några andra. Inte sällan kan man också glutta in i fantastiska gårdar bara sådär när man strosar omkring. Men nu får det vara slutskrivet, det är främst bilderna som ni alla är intresserade av. Samtliga är tagna nu i mars 2106.

Les patios de Viana, Patio de l'archive

Les patios de Viana, Patio de l’archive

Patios del Alcázar Viejo,San Basilio 14

Patios del Alcázar Viejo,San Basilio 14

Patios del Alcázar Viejo, Martin de Roa 7

Patios del Alcázar Viejo, Martin de Roa 7

Les patios de Viana, Le jardin

Les patios de Viana, Le jardin

Patios del Alcázar Viejo, Martin de Roa 2

Patios del Alcázar Viejo, Martin de Roa 2