Trädgård à la Rosenholm

Också i Slottsträdgården och Pildammsparken dalar löven

Ännu en promenad, även nu på två av mina favoritplatser. Självklart, varför skulle jag annars skriva om dem. Slottsträdgården, den i Malmö, är platsen som John Taylor sköter med den äran. Han passerade förbi på tjugo meters avstånd just när jag kom. Chansen att säga hej missade jag. Att vifta och ropa? Nej som svensk gör man inte det.

Odlingarna är mästerliga och det finns både intressanta och välskötta  idéträdgårdar, det gäller inte alla men de flesta. Att de är intressanta alltså. Pildammsparken följer sedan.

 John Taylors skapelse, odlingarna i Slottsträdgården

John Taylors skapelse, odlingarna i Slottsträdgården

Peter Korns idéträdgård. Torrt och frodigt.

Peter Korns idéträdgård. Torrt och frodigt.

Opuntia som helt normalt vintrar in.  Kommer att skrumpna ännu lite mer, cellerna måste tåla många minusgrader. På våren svääler den upp till en riktig kaktus igen. Måste stå mer än väldränerat!

Opuntia som här helt normalt vintrar in. Kommer att skrumpna ännu lite mer, cellerna måste tåla många minusgrader. På våren sväller den upp till en riktig kaktus igen. Hur odlas kaktusar här i Sverige? Dränera, dränera, dränera. Plantera sedan i grovt grus. Kom bara ihåg att,  vad var det jag sa, dränera. Och glöm inte att dränera.

Välskött kompost. Inte som min utan som John Taylor med kollegor.

Välskött kompost. Inte som min utan som av John Taylor med kollegor.

Heidi Palmgren style. Bambu och klippt buxbom, ingen gör det bättre.

Heidi Palmgren style. Bambu och klippt buxbom, ingen gör det bättre. I förgrunden i grått syns salvia.

Japanska trädgården.  ett mästerverk i bambu och svart granit. För bara ett par år sedan, inna bambun vuxit till sig, förstod i alla fall inte jag vitsen med den,  Men John Taylor, som skapat den tänkte längre än så. det hårda mot det mjuka.

Japanska trädgården. ett mästerverk i bambu och svart granit. För bara ett par år sedan, innan bambun vuxit till sig, förstod i alla fall inte jag vitsen med den. Men John Taylor, som skapat den, tänkte längre än så. Det hårda mot det mjuka.

Mellan möllan och Slottsmöllebron

Mellan möllan och Slottsmöllebron

Pildammsparken

Från början en vattenreservoar. Namnet kommer från de pilar som planterades runt kanten.

Bülow-Hübe var namnet på den karl som skapade festplatsen i mitten av parken vid namn Tallriken. Monumental och klassicistisk kallades den, men jag tycker den helt enkelt är unik och fantastisk. Diametern är 160 meter och bokar bygger rummet. Amfiteatern eggar fantasin. De tre vattenkaskaderna i stora dammen är från 1989.

Bokallé vid tallriken. Monumentala former som ger andnöd.

Bokallé vid tallriken. Monumentala former som ger andnöd.

Vattenspelet i Pildammsparken. Inte bara syresättning. Också till nöje.

Vattenspelet i Pildammsparken. Inte bara syresättning. Också till nöje. Eller om det nu var tvärtom? Alltså mest till nöje.

Glansmiskantus, Miscanthus sinensis, vid Lilla dammen.

Glansmiskantus, Miscanthus sinensis, vid Lilla dammen.

Amfiteatern i Pildammsparken. En annan nästan overklig favorit för mig.

Amfiteatern i Pildammsparken. En annan nästintill overklig favorit.