Trädgård à la Rosenholm

Bi-foto

Inför bi-foto

Inför bi-foto

Ett kort inlägg. Arbetade med reportage om bin idag. Blev stungen flera gånger när jag stack händer och huvud in mot kolonierna, mitt fel. Familjen tyckte det såg kul ut när jag lånade dräkt (nätet över huvudet är slängt bakom nacken och syns inte).

Bin är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Men rapporterna om deras massdöd är missvisande, regionala och beror på mest på nordamerikanska monokulturer och hårda besprutningar.

Mycket pedagogisk bild. De hexagoner som det blänker ur är honung som bina inte ännu bearbetat klar. Nere till höger finns honungsceller som är färdiga och täckts med vax. I de täckta cellerna i mitten utvecklas arbetsbin och de som sticker upp lite innehåller drönare. I de tomma hålen har felaktiga larver rensats ut.

Mycket pedagogisk bild. De hexagoner som det blänker ur är honung som bina inte ännu bearbetat klar. Nere till höger finns honungsceller som är färdiga och täckts med vax. I de täckta cellerna i mitten utvecklas arbetsbin och de som sticker upp lite innehåller drönare. I de tomma hålen lite upp mot höger har felaktiga larver rensats ut.