Trädgård à la Rosenholm

Om ‘Accolade’

Just nu är vi i slutet av den tid, max en eller två veckor, som tillägnas prydnadskörsbäret Prunus ‘Accolade’ med ljuvt hängande, rosa blommor. Skall inte blandas ihop med japanska körsbär som är avsevärt mindre härdiga och hör hemma zon 1.

Prydnadskörsbär, Prunus 'Accolade' över vår entrégång

Prydnadskörsbär, Prunus ‘Accolade’ över vår entrégång

‘Accolade’ växer med överhängande grenar, passar bäst på stam annars blir de som på bilden, hemifrån oss, där man får ducka när man går längs gången (men vad ska vi göra, vi kan inte gärna ta bort något så härligt). Blir ungefär 4–6 meter hög, breder ut sig men är ganska gles vilket gör att den fungerar utmärkt som tak. Har ni läst att den inte är en säker blommare, det stod så i en del artiklar och böcker för några år sedan? Tänk inte på det, den är väldigt tillförlitlig även i zon 3.

Nackdel? Har inte speciellt snygga höstfärger. Nedan följer två detaljbilder hemifrån oss plus en två år gammal bild från Kungsträdgården under dess ljuvaste  ‘Accolade’-tid.

Du kan läsa mer om sorten  ‘Accolade’ och takbildande träd i kapitlet Träd som tak i boken Växtkomposition.

Prydnadskörsbär, Prunus 'Accolade'

Prydnadskörsbär, Prunus ‘Accolade’

Prydnadskörsbär, Prunus 'Accolade'

Prydnadskörsbär, Prunus ‘Accolade’

Ljuva 'Accolade' i Kungsträdgården, Stockholm, 2012

Ljuva ‘Accolade’ i Kungsträdgården, Stockholm, 2012