Trädgård à la Rosenholm

Blå vår – vem är vem?

Rysk blåstjärna, Scilla siberica

Rysk blåstjärna, Scilla siberica

Jag ler bara jag tänker på dem. De pluttiga, blå lökväxter som kommer tidigt på våren. Typiskt växer de i gräsmattor och sprider sig gärna själva.

Men det finns ett krux. Vem är vem? Det här är inte alldeles bonnenkelt. Som rutinerad trädgårdsjournalist är jag själv tvungen att göra omtag varenda gång jag skriver om ämnet.

Vårstjärna, Scilla forbesii

Vårstjärna, Scilla forbesii

De två här, avbildade under en promenad igår, är de man oftast stöter på: rysk blåstjärna, Scilla siberica och vårstjärna, Scilla forbesii. Bara för att göra saken svårare har den sistnämnda fram till ganska nyligt benämnts Chionodoxa forbesii. Ännu tidigare betecknades den Chionodoxa luciliae vilket dessutom varit det vetenskapliga namnet på arten stor vårstjärna vilken nu benämns Scilla luciliae. Hängde ni med? Om inte gläd er åt att ni inte är ensamma om att inte hålla isär de här olika arterna. Njut istället av synen på rysk blåstjärna och vårstjärna, på bild eller ännu hellre ute i naturen.

Tagged on: